Skulptur

Någonstans på dockornas väg blir de skräp.

I de kasserade blunddockorna har jag stöpt betong.

Söta puttin har förvandlats till andra personliga karaktärer.

Det ofta förljugna idealet har fått ge vika för en blandning av glada, blyga, stolta eller ledsna själar, precis som i verkliga livet.

Formen var deras kropp -ögonen är deras själ.

Räddade från en säker död på tippen, har de givits ett evigt liv i betong. Dockorna rör sig mellan karghetens skönhet och obarmhärtighet. Som helhet frambringar de vördnad och andäktighet. Hur dockorna tolkas speglar besökarens egna erfarenheter och drömmar.

Kaj 

En ballerina

Skulptören Kaj Engström ställer ut en grupp balettdansare och han kallar sin utställning Via Svansjön. För honom var vägen till konsten utstakad redan hemma på Gotland.

- Min far skulpterade hela tiden. Han använde de knotiga enar som ringlar på Fårö. Av enarna gjorde han dansöser och vi barn fick hjälpa honom.

Pappan var medlem i ett konstnärskollektiv i Stockholm och en dag kom stockholmskonstnärerna till Fårö och med sig hade de ballerinor från Kungliga baletten.

- Gubbarna vevade grammofon och ballerinorna dansade på stranden. De tittade och målade. Det var ju älvor som dansade. Och vad hade gubbarna att jämföra med, gamla bondmoror i säck och halm.

- Det var nog då jag fick den första kicken av hur graciöst, älvlikt de rörde sig. Det tragiska var att min far dansade iväg med en av älvorna. Då var jag åtta år och jag såg honom aldrig mer.

Kaj Engström förnekar inte att något finns kvar från älvornas dans där på Fåröstranden i hans skulpturgrupp.

- Jag inspirerades av ballerinornas rörelse, hur de rör sig som fjärilar eller fåglar, så fjäderlätt. Det måste ha fastnat i mig som åttaåring.

Men i ballerinorna Kaj Engström nu skapat finns inte det älvlika och fjäderlätta. De är snarare motsatsen, inte ens uttalat kvinnliga.

- De är könlösa, en del är muskulösa, och jag gillar att de är könlösa. De har inga graciösa rörelser, men de försöker. Här är en som har lite kulmage också, säger han och visar en av gruppens medlemmar.

De är inga perfekta kroppar som Kaj Engström format i trä. Han har använt lind, björk, al och ene. Varje ballerina har åtta olika delar i olika träslag.